GIA VỊ RẮC CƠM NHẬT (VỊ CÁ NGỪ, THỊT GÀ, TRỨNG VÀ NƯỚC SỐT ĐẬU NÀNH)

55.000₫
Nhà sản xuất nhật
Mã sản phẩm